v/ Mikkel Bruun

Tlf. 22 77 23 45

Når livet er svært, udfordrende og problematisk, er tiden ikke til at skulle forholde sig til teoretiske retninger, perspektiver, og fremmedord. Det vigtigste er at finde en terapeut, du kan finde tillid og ro med. Det er relationen mellem klient og terapeut, der er det vigtigste for udvikling og forandring i et sundt terapiforløb.

Psykoterapi henvender sig til alle, som ønsker en forandring og udvikling. Terapi er for dig, som har lyst til at blive klogere på dig selv og bryde fri af indgroede mønstre og vaner.

Psykoterapien udspringer altid fra din nutidige situation, dit liv og relationer. Dette giver grobund for at se tilbage på dine tidlige tilknytningsmønstre og opvækstvilkår, og hvilken betydning de mønstre har for dig, din hjerne, din krop og dit nervesystem i dag.

Det er i disse dybe hukommelseslag at følelsen af samhørighed, ressourcer, overskud, livfuld glæde, eget værd, skam og kropssansninger og krusninger bor.

Jeg har bl.a. erfaringer med problemstillinger som: depression, stress, angst, misbrug, selvværdsproblemer, livskriser, sorg og traumer.

Kunstterapi

I mit terapeutiske arbejde bruger jeg kunstterapi. Kunstterapi kan være meget skånsom og mindre konfronterende, samtidig med at den skaber mulighed for en dyb forandring. Denne metode foregår ved, at jeg guider dig gennem en meditation, så du kan centrere dig. I denne tilstand vil der oftest opstå et indre billede, en følelse eller en fornemmelse af en ”retning” eller farve eller noget helt femte. Med dette som udgangspunkt kommer den kreative proces i gang.

Hvis du synes, det lyder grænseoverskridende at skulle tegne, kan jeg berolige dig. Det er en proces, som folder sig ud på egen vis, og her er det ikke vigtigt, at tegningerne ligner!

Kunstterapi

Terapi er at arbejde med det hele menneske: krop, følelser og tanker – nutid, fortid og fremtid.

Kropslig arbejde – kraniosakral terapi​

Dette arbejde foregår på briks, hvor du er fuldt påklædt. Her arbejder vi med muskel/skeletsystemet, nervesystemet, din krops livskraft samt støtte din krop i egne processer. Den kraniosakral-terapeutiske vinkel arbejder med­­­ din krops naturlige balance og egne ressourcer. Foruden  selv at være behandler, har jeg siden 2014 gjort brug af kraniosakral terapi på egen krop og sind. Det har god effekt på en krop, som er kommet på overarbejde.

Kraniosakral terapi er effektiv mod søvnløshed, svimmelhed, angst, depression, fysiske smerter og andre stresstilstande.

Kraniosakral-terapien indgår ikke som en fast bestanddel af et terapiforløb, men som en mulighed og at supplement.