Når livet er svært, udfordrende og problematisk, er tiden ikke til at skulle forholde sig til teoretiske retninger, perspektiver, og fremmedord. Det vigtigste er at finde en terapeut, du kan finde tillid og ro med. Det er relationen mellem klient og terapeut, der er det vigtigste for udvikling og forandring i et sundt terapiforløb.

Psykoterapi henvender sig til alle, som ønsker en forandring og udvikling. Terapi er for dig, som har lyst til at blive klogere på dig selv og bryde fri af indgroede mønstre og vaner.

Psykoterapien udspringer altid fra din nutidige situation, dit liv og relationer. Dette giver grobund for at se tilbage på dine tidlige tilknytningsmønstre og opvækstvilkår, og hvilken betydning de mønstre har for dig, din hjerne, din krop og dit nervesystem i dag.

Det er i disse dybe hukommelseslag at følelsen af samhørighed, ressourcer, overskud, livfuld glæde, eget værd, skam og kropssansninger og krusninger bor.

Jeg har bl.a. erfaringer med problemstillinger som:

Angst – Depression – Identitet – Kærlighed og parforhold – Livskriser – Misbrug – Selvværdsproblemer – Sorg – Stress – Traumer m.m.

Du skal været meget velkommen til at kontakte mig for at høre om andre problemstillinger, som du ønsker at få bearbejdet.